Share

Direct naar

Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Benidorm

Een gemeente met een open karakter, alle diensten hebben in wezen een protestants karakter. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar kerkelijke of niet-kerkelijke afkomst van de bezoekers, het is een echte oecumene. Over het algemeen worden de erediensten geleid door gepensioneerde predikanten.

Lees verder Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Benidorm

ShareOp de kaart
Like Us On Facebook