Share

Direct naar
Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Benidorm

Een gemeente met een open karakter, alle diensten hebben in wezen een protestants karakter. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar kerkelijke of niet-kerkelijke afkomst van de bezoekers, het is een echte oecumene. Over het algemeen worden de erediensten geleid door gepensioneerde predikanten.

Leden en bezoekers ontmoeten elkaar in en rond de kerkdienst, verder zijn er tal van activiteiten van oktober t/m april; zoals een zangkoor, Zulluwus, wandelgroep, bijbelstudie, inloopochtend enz.

Kerkelijk Centrum Het Anker
Avenida Doctor Severo Ochoa 10, 03503 Benidorm (Rincón de Loix)
Tel. +34 966 809 201

Kerkelijk Bureau
geopend op vrijdagmorgen tot 12.00 uur zondagmorgen van 11.15 -11.45 uur

Website: kerkinbenidorm.nl
Email: info@kerkinbenidorm.nl 
Diensten: Iedere zondagochtend om 10.00 uur

ShareMobile & Tablets